Til startsiden

Oppdatert: 16.02.2018
Erfaringer Støttegruppen har høstet
STYREMEDLEMMER 

Styremedlemmer og kontaktpersoner

Forvalg- landsnummer til Norge: +47- nummer

Navn Funksjon Kontakttype
Tlf. dagtid
Mobil
Grete Forslund Styremedlem Minnesmerke
22 43 85 28
901 47 275

Hasse Magnusson

Styremedlem Minnesmerke
69 88 23 71
412 11 459

Jan Harsem

Styremedlem Mediekontakt
66 98 97 85
957 71 199

Kurt Evert Stenbakk

Styremedlem
Web-sider/økonomi
986 00 260
986 00 260

Torbjørn Kalberg

Styremedlem Brann /eierskap
22 35 00 90
413 61 899
Vidar M. Skillingsås Styremedlem Mediekontakt
62 41 35 57
901 76 362
 
 
Kontaktpersoner
for saken om ildspåsettelse, gjenopptagelse av saken og forhold rundt ansvarlig reder er våre
 

Jan Harsem

MEDIAKONTAKTER:
Jan Harsem,
Styremedlem

Vidar M. Skillingsås, Styremedlem


ØKONIMIANSVARLIG:

Kurt Evert Stenbakk


Vidar M. Skillingsås
 

STØTTEGRUPPEN ETTER
SCANDINAVIAN STAR-ULYKKEN

Pb 23, 1371 Asker

Bankkonto: 1204.55.29647

 

Startsiden
Startsiden