Til startsiden

Oppdatert: 29.04.2010
Erfaringer Støttegruppen har høstet
STYREMEDLEMMER
Rapporter og politisk behandling:

«Nettstedet ble forsøkt strammet opp i designen i uke 48/2004. Samtidig fikk de
fleste dokumentene også en utskriftsvennlig versjon. I januar og februar 2010 ble
også designen tilpasset litt mer til dagens oppløsning på dataskjermene,
noen nye lenker ble lagt til
og en del utdaterte eksterne lenker ble fjernet...» 

Om nettstedet til Støttegruppen for etterlatte og pårørende etter «Scandinavian Star»-ulykken

HVORFOR ET SLIKT NETTSTED - NÅ SÅ MANGE ÅR ETTER?
Etter brannen på Scandinavian Star ble det dannet en støttegruppe for de pårør- ende og overlevende - en støttegruppe som skulle prøve å ta seg av sosiale behov for den enkelte berørte, samt prøve å opptre som en felles gruppe ovenfor Skuld, forsikringsselskapet som skipet var forsikret i.

Støttegruppen har derfor gjennom de årene som har gått, arbeidet med mange ulike aspekter rundt ulykken.

Noen medlemmer har (i samarbeid med offentlig helsevesen, psykologer, diakoner etc,) arbeidet mye med sorgarbeid. Andre i Støttegruppen har arbeidet mest imot politiske myndigheter, rederinæringen og internasjonal shipping.

MANGE UAVKLARTE SPØRMÅL FRA STARTEN AV
Hva var det som gjorde denne brannkatastrofen mulig? Fantes det en bakgrunn for brannen? Hvilke krav fantes for slike flytende hoteller. Hvordan drive et godt og effektivt
sorgarbeid blant de berørte. Spørsmålene var veldig mange, men over tid har vi fått en del svar.

Det finnes en enorm produksjon av dokumenter om Scandinavian Star: Mye er gjort av Støttegruppens egne medlemmer, mens offentlige myndigheter, storting og stor- tingskomiteer, regjering, domstoler, IMO, Sjømannsforbundet, forskere etc. har produsert enorme mengder dokumenter i sakens anledning. Ved å samle mye av den kunnskapen vi har skaffet oss gjennom vårt arbeide, på èt sted, håper vi at dette nettstedet kan bli en...

«KUNNSKAPSDATABASE»
for å belyse flest mulig aspekter ved brannen ombord på Scandinavian Star. Spørsmål som:

  • «Hvem var det som egentlig eide båten?»

  • «Hadde organiseringen av eierforholdene noen betydning for ulykken og selve redningsaksjonen?»

  • «Hvordan var regelverket om sikkerhet til sjøs?»

  • «Hva har skjedd i lovgivningen?

  • «Er det noe som fortsatt kan forbedres?

  • «Var det nå egentlig en pyroman som tente på skipet?» etc, etc.

KATASTROFER OG SORGARBEIDE
Hvordan det er å overleve større katastrofer, eller hvordan det er å være pårørende når hele landet er i sjokk og mediene flyr etter deg døgnet rundt, samt forskning på kriser og sorgbearbeiding, har også fått sin rettmessige plass på nettstedet.

Men nå, etter at det har gått så langt tid etter ulykken, er hovedhensikten med å lage disse sidene å få fram de rent faktiske sidene med båtulykken - ikke drive med videre sorgarbeide. Vi håper og tror våre erfaringer kan hjelpe andre som havner i en lignende situasjon som vi var i.

Oslo, 19. august 2002
Kurt Evert Stenbakk

Nettstedet ble forsøkt strammet opp i designen i uke 48/2004. Samtidig fikk de
fleste dokumentene også en utskriftsvennlig versjon. I januar og februar 2010 ble også designen tilpasset litt mer til dagens oppløsning på dataskjermene,
noen nye lenker ble lagt til og en del utdaterte eksterne lenker ble fjernet. I mars 2010 ble det gjort en liten teknisk endring av noen lenker...

20. mars 2010
K.E.S.

STYREMEDLEMMER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden