STØTTEGRUPPEN FOR ETTERLATTE OG OVERLEVENDE ETTER SCANDINAVIAN STAR-ULYKKEN


NYHETER
STØTTEGRUPPEN REAGERER KRAFTIG ETTER DOM I OSLO TINGRETT MOT MIKE AXDAL

Her kommer Støttegruppens reaksjoner etter dommen i Oslo Tingrett av 25. mai, hvor retten stiller spørsmål ved om de ansvarlige for Scandinavian Star noengang er stilt for retten.


Dommen fra Oslo Tingrett legger til grunn at det allerede med den kunnskap som enkelte skadelidte hadde i 1996 ville vært mulig å dokumentere at eierforholdet til Scandinavian Star den 7. april 1990 var et annet enn det som juni 2005 fortsatt fastholdes av danske myndigheter.
Hele brevet i PDF-format.
Les hele brevet
(PDF-format)
I et brev som Støttegruppen nå har sendt til den danske justisministeren Lene Espersen, understreker Støttegruppen at det nå foreligger en grunnleggende motsetning i det som forklares fra den norske domstolen og fra danske myndigheter. I den mest alvorlige straffesak Skandinavia har sett i fredstid kan denne motsetningen umulig opprettholdes.

Med bakgrunn i dommen fra Oslo Tingrett har Støttegruppen også kontaktet Pressenævnet, som er Danmarks svar på Pressens Faglige Utvalg. Støttegruppen krever at Pressenævnet omgjør og beklager en kjennelse fra oktober 2000 hvor Danmarks Radio ble kritisert for å ha hevdet at Niels-Erik Lund var reder for Scandinavian Star.

Vedlagt finner du både dommen fra Oslo Tingrett og brevet fra Støttegruppen til det danske Justitsministeriet i sin helhet.

Umiddelbare kommentarer til dommen vedrørende Mike Axdals sak mot Skuld

Dommen fra Oslo tingrett (PDF-format)

Støttegruppens brev til det danske justisministeriet
(PDF-format)

Aftenpostens oppslag om saken den 9. juni 2005


STØTTEGRUPPEN ETTER SCANDINAVIAN STAR-ULYKKEN
Pb 23 , 1371 Asker
Bankkonto: 1204.55.29647

[Startsiden]


Skriv ut!
[Lukk vindu]