STØTTEGRUPPEN FOR ETTERLATTE OG OVERLEVENDE ETTER SCANDINAVIAN STAR-ULYKKEN


INNLEDENDE ORD

Innledning om nettstedet til Støttegruppa

Natt til den 7. april 1990 brøt det ut brann på fergen Scandinavian Star i mellom Oslo og Frederikshavn. Fergen var fylt med passasjerer som skulle på påskeferie. Det skulle bli en redselfull natt, som vi overlevende aldri vil glemme.

158 mennesker omkom i en av de verste ulykker vi noensinne har opplevd her i Norden. I tillegg døde en person to uker senere av røykskader han var påført av brannen. Gir vi livets rett til en lillebror som var ventet i juli, er tallet 160.

For vi overlevende og pårørende ble sjokket avløst av harme og et rop om rettferdighet, for det var ikke tilfeldig at så mange mennesker omkom. En kjede av beviste og ubeviste handlinger var årsaken til ulykkens dramatiske omfang. Myndighetene kontrollerte aldri skipets sikkerhet samtidig som rederne tenkte kun på egen profitt i stedet for på passasjerenes sikkerhet.

Lovpålagte brannøvelser fant aldri sted og redningsoperasjonen var preget av kaos og forsinkelser. Kapteinen forlot selv skipet, på tross av at det fortsatt var mange igjen ombord.

Kravet om rettferdighet tror vi imidlertid aldri vil stilne av. Selv nå så mange år etter brannen, forlanger derfor mange av oss pårørende og overlevende en ny undersøkelse. Ubesvarte spørsmål som: hvem var egentlig reder? - hvem var ansvarlig? - plager ennå mange av oss overlevende og pårørende.

SCANDINAVIAN STAR - EN BRIKKE I ET STORT SPILL
Her på Støttegruppens egne hjemmesider vil vi forsøke å avdekke at Scandinavian Star kun var en brikke i et stort skattespill som politi, domstoler eller undersøkelseskommisjonen aldri oppdaget og derfor heller ikke etterforsket.

Dette er etter vår mening historien om kyniske forretningsmenn som lar hensynet til egen profitt være avgjørende for sin virksomhet.

Anklagemyndighetene reiste sak mot de involverte og fikk dem dømt for ikke å ha gjort nok med sikkerheten ombord før skipet ble satt i drift. Men reder- og eierforholdene ble aldri undersøkt til bunns. Vi etterlatte og overlevende som driver dette nettstedet ønsker fortsatt få vite hvorfor ulykken ble så omfattende som den ble, og vi ønsker svar på en rekke uavklarte spørsmål om forhold ved handelen med Scandinavian Star.

Lagt ut på nett i aug. 02
K.E.S.


STØTTEGRUPPEN ETTER SCANDINAVIAN STAR-ULYKKEN
Pb 23 , 1371 Asker
Bankkonto: 1204.55.29647

[Startsiden]


Skriv ut!
[Lukk vindu]