STØTTEGRUPPEN FOR ETTERLATTE OG OVERLEVENDE ETTER SCANDINAVIAN STAR-ULYKKEN


OPPRETTELSEN

Opprettelsen av Støttegruppen for pårørende og overlevende etter Scandinavian Star

Etableringen av Støttegruppen skjedde raskt etter ulykken. Søndag 8. april ble det avholdt et informasjonsmøte på Royal Christiania i Oslo med flere hundre overlevende og pårørende.

Tilstede var også prester, politi, rettsmedisinere, forsikringsfolk og krisepsykiatere. En overlevende, Torbjørn Kalberg, tok ordet, og oppfordret til å organisere de skadelidte. Allerede i livbåten hadde noen snakket om dette. Man tenkte seg i første rekke et uformelt nettverk og sorggrupper.

Odd Kristian Reme, kjent for arbeidet etter Alexander Kielland-ulykken, ble fløyet til Oslo samme kveld. Han mente det måtte stiftes en gruppe til å ta seg av erstatningsoppgjøret og den politiske oppfølgingen. I løpet av kvelden ble det sendt en telefaks til regjeringen, med anmodning om et møte samt et startbeløp til etablering av en støttegruppe.

BEVILGNING FRA STATEN
Før minnegudstjenesten 10. april, fikk representanter for de skadelidte møte statsminister Syse og handelsminister Kaci Kullmann Five. Med en bevilgning på kr. 100 000,- kunne organisasjonen starte det omfattende arbeidet og kontorlokaler ble leid hos Røde KorsSkøyen.

VALG AV STYRE
Steen Petterson
, som hadde mistet foreldre, bror og niese, var kontorleder. Styreleder var Espen Walstad, som også hadde mistet nær familie. Økonomien ble sikret ved delt finansiering fra Assuranceforeningen Skuld og regjeringen.

Det var imidlertid ingen som overskuet omfanget av arbeidet som ble satt i gang. Etter to år var det ikke penger igjen, men fortsatt gjensto Stortingets behandling av ulykken, og helseoppfølgingen av de overlevende var ikke planlagt. Straffesakene etter ulykken lå fortsatt halvannet år frem i tid.

DET FØRSTE LANDSMØTET
Det første året etter ulykken ble det jevnlig avholdt samlinger for de berørte. I juni 1990 hadde vi det første landsmøtet, med et par hundre deltakere, og den første julen ble det arrangert en samling slik at barn som var rammet kunne treffe hverandre.

KONTAKT MED FAGFOLK
Støttegruppen kontaktet fagfolk på sorgarbeid, og mange fikk hjelp ved å delta i sorggrupper. Utgiftene til disse aktivitetene ble dekket inn av rederiets ansvarsforikring
.

STØTTEGRUPPEN ETTER SCANDINAVIAN STAR-ULYKKEN
Pb 23 , 1371 Asker
Bankkonto: 1204.55.29647

[Startsiden]


Skriv ut!
[Lukk vindu]