STØTTEGRUPPEN FOR ETTERLATTE OG OVERLEVENDE ETTER SCANDINAVIAN STAR-ULYKKEN


PRESSEMELDING

Christiansborg, torsdag den 6. oktober 2005/kaho

Formanden for Folketingets retsudvalg:

Lagt ut på nett: 06.10.05

Nye øjne skal vurdere Scandinavian Star-branden
Formanden for Folketingets retsudvalg, Dansk Folkepartis Peter Skaarup, vil nu i Folketinget bede justitsminister Lene Espersen om at tage initiativ til en uvildig undersøgelse af katastrofen på Scandinavian Star, hvor en brand den 7. april 1990 kostede 159 mennesker livet - og stadig rejser en række ubesvarede spørgsmål.

Udover en fastlægning af ejerskabet skal det undersøges, om der var tale om en mordbrand og dermed en forbrydelse, som aldrig bliver forældet.

Det sker, efter at DR-dokumentar onsdag aften kunne fortælle, at Rigsadvokaten gentagne gange har afvist at åbne efterforskningen, at Tingsretten i Oslo har kritiseret Frederiksberg Politis mystiske håndtering af efterforskningen for at være behæftet med store fejl og mangler - og som noget nyt kunne afsløre, at brandtekniske undersøgelser tyder på, at der har været tale om en mordbrand.

- Den overlevende fra katastrofen, Mike Axdal, har indsamlet en overvældende mængde data og iværksat mange undersøgelser, herunder en brandteknisk undersøgelse på Scandinavian Stars søsterfærge i Bergen. Undersøgelserne på søsterfærgen rejser spørgsmålet om, hvorvidt branden har været påsat med henblik på forsikringsbedrag, siger Peter Skaarup

- Rigsadvokaten har afvist at åbne sagen så mange gange, at han efterhånden må anses for at være part i den. Derfor ønsker Dansk Folkeparti, at der kommer nye, friske øjne på efterforskningen. Der er forvirring om ejerskabet, ligesom alt tyder på, at ilden fik lov at brede sig på færgen efter et nøje planlagt mønster. Alene mistanken om mordbrand er så alvorlig, at sagen må genåbnes, idet en forbrydelse af så grov karakter aldrig kan forældes.

Det danske samfund skylder de efterladte til katastrofen, at alt bliver undersøgt. Nu er der gået 15 år, og vi kan ikke være bekendt at udskyde den vigtige efterforskning. Tingsretten i Oslo er fremkommet med en alvorlig kritik, vi ikke kan sidde overhørig, siger Peter Skaarup.

Af
Mike Axdal
Kjærsvej 106
4220 Korsør
31225500 - 23702055

bravogruppen1@mail.dk


STØTTEGRUPPEN ETTER SCANDINAVIAN STAR-ULYKKEN
Pb 23 , 1371 Asker
Bankkonto: 1204.55.29647

[Startsiden]


Skriv ut!
[Lukk vindu]