STØTTEGRUPPEN FOR ETTERLATTE OG OVERLEVENDE ETTER SCANDINAVIAN STAR-ULYKKEN


NYHETER

SCANDINAVIAN STAR-OVERLEVENDE SAKSØKER SKULD

Førstkommende torsdag, den 19. mai, starter søksmålet som Mike Axdal fra Danmark har anlagt mot Assuranceforeningen Skuld. Saken føres ved Oslo TingrettC.J. Hambros plass i Oslo sentrum, og starter kl. 09.00. Rettssaken vil være åpen for tilhørere.


- Grunden til min sak imot Skuld, var min eneste mulighet for at komme tet på sandheden om eier- og rederforholdet, sier Mike til Støttegruppen etter Scandinavian Star.

Støttegruppen er ikke kjent med hvilken argumentasjon Mike Axdal og hans advokater vil fremføre i retten, men også Støttegruppens styre er i dag overbevist om at både Skuld og at redermiljøet som hadde tegnet polisen i 1990, hadde som en overordnet strategi å dempe alle ansvarslinjer som gikk mot Sea Escape og nettverket av personer og selskaper rundt dette selskapet - herunder Stenakonsernet, DFDS, Lauritzen gruppen, International Shipping Partners og Niels Erik Lund.


Mike Axdal

 

I stedet ble det etablert en strategi som gikk ut på å profilere Henrik Johansen som både eier og aktiv reder for Scandinavian Star. I lobbyarbeidet overfor skandinaviske myndigheter, skandinavisk opinion, Sø- og Handelsretten hvor sjøforklaringen fant sted, Granskningsutvalget og politiet, benyttet Niels Erik Lund og hans nettverk blant annet advokat Morten Steenstrup, som kort tid i forveien hadde gått ut av Stortinget hvor han var nær kollega av handelsminister Kaci Kullmann Five.

Etter det Støttegruppen kjenner til, vil Skuld hevde at det har vært allment kjent at Sea Escape var eier av Scandinavian Star da ulykken hevdet. Dermed er det et foreldet krav å komme med krav mot Skuld basert på dette i 2005.

Støttegruppen har imidlertid forgjeves forsøkt å få en offisiell erkjennelse av de reelle ansvarsforholdene bak ulykken. Det vil derfor være urimelig om Oslo tingrett kommer til at Mike Axdals krav er foreldet, fordi han i mange år skal ha visst noe som offisielle myndigheter fortsatt avviser.

Alle som har fulgt med på Websidene til Støttegruppen vet at det har vært liten kommunikasjon mellom styret og Mike Axdal, grunnet forskjellige arbeidsmetoder. Når Mike nå er den første som utfordrer de usannhetene om eier- og ansvarsforholdene som vi har blitt møtt med helt siden ulykken, og som verken myndighetene eller aktørene i næringen har korrigert, så har han vår fulle støtte.

Rettssaken vil som sagt være åpen for tilhørere. Berørte av ulykken som har anledning til å møte, oppfordres til dette. Dersom noen har spørsmål til Mike, så har han følgende telefonnummer: + 45 - 31225500.


STØTTEGRUPPEN ETTER SCANDINAVIAN STAR-ULYKKEN
Pb 23 , 1371 Asker
Bankkonto: 1204.55.29647

[Startsiden]


Skriv ut!
[Lukk vindu]